JURKOWSKI - pompy ciepła

 +48 729 164 729


  jurkowski@jurkowscy.net

JURKOWSKI
Nadwiślańska 170A
05-420 Józefów

Firma JURKOWSKI specjalizuje się w doborze i instalacji pomp ciepła przede wszystkim typu powietrze-woda, a czasami również typu powietrze-powietrze. Gruntowych pomp ciepła nie montujemy z uwagi na dyskwalifikujące je zbyt wysokie koszty instalacji. Pierwsze z wymienionych rozwiązań jest bardziej popularne i polega na przygotowaniu ciepłej lub gorącej wody do zasilania centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej. Mówi się, że 1/3 nowobudowanych domów jest dzisiaj wyposażana w ten typ pompy ciepła. W urządzeniach typu powietrze-powietrze ogrzewane jest powietrze wypełniające budynek, zaś ciepła woda użytkowa przygotowywana jest przez inne rozwiązanie, którym może być mała pompa ciepła do tego wyłącznie celu dedykowana.


Inwestycja w pompę ciepła będzie najłagodniejsza dla kieszeni inwestora jeśli urządzenie zostanie bardzo starannie dobrane. Jego moc nie powinna być ani za mała, ani za duża. Pompa zbyt mała nie da komfortu cieplnego przy większych mrozach. Za duża natomiast wygeneruje wyższy koszt instalacji i, co może nieco dziwić, wyższe rachunki za jej użytkowanie. Można zatem powiedzieć, że instalowanie pompy ciepła z zapasem mocy "dla bezpieczeństwa" jest błędem, którego skutkiem będą zwiększone wydatki na ogrzewanie domu.


Kluczowe dla poprawnego doboru pompy ciepła jest obliczenie mocy cieplnej potrzebnej do ogrzania domu w warunkach ekstremalnych. Często wielkość ta jest podana w projekcie domu, chociaż nie zawsze jest policzona wystarczająco rzetelnie. W naszej praktyce potrzebną moc cieplną wyliczamy z projektu domu albo na podstawie informacji o rocznym zużyciu energii (np. węgla, drewna, prądu). Mimo tego, że drugie podejście dotyczyć może tylko budynków już użytkowanych, często je stosujemy, ponieważ zamiana kotła na ekogroszek na pompę ciepła zaczyna być coraz bardziej powszechna. Beneficjenci takiej zamiany są zadowoleni najpierw z komfortu użytkowania nowego źródła ciepła (w końcu czysta kotłownia i więcej wolnego czasu na czytanie książek), a potem z kosztów ogrzewania domu, które na ogół spadają o ok. 20%.


Pompa ciepła w kosztach eksploatacyjnych zajmuje jedno z czołowych miejsc. Jest po prostu bardzo tania w użytkowaniu i co ważne – bezobsługowa. Wystarczy tylko płacić rachunki za prąd (o 1/5 - 1/3 mniejsze niż za gaz ziemny) potrzebny do jej prawidłowej pracy. Uważa się jednak, że jest to rozwiązanie, którego instalacja jest najdroższa. I tak istotnie jest, jeśli mamy do czynienia z gruntową pompą ciepła. Dolnym źródłem dla takiego urządzenia może być albo kolektor poziomy (mniej efektywny), albo pionowy (wiercony – wymaga pozwolenia na budowę). Oba rozwiązania pociągają za sobą duże nakłady finansowe, których możemy uniknąć stosując pompę ciepła typu powietrze-woda lub powietrze-powietrze. Jako dolne źródło wykorzystuje ona całkowicie darmowe powietrze zewnętrzne. Taka pompa traci wprawdzie swoją moc grzewczą wraz ze spadkiem temperatury zewnętrznej, ale poprawnie dobrana może być źródłem pokrywającym całkowite zapotrzebowanie domu na ciepło. Jest przy tym rozwiązaniem, które przy niezbyt wygórowanym zapotrzebowaniu na moc cieplną obiektu (a przecież rozsądny inwestor nie zbuduje innego budynku niż przynajmniej energooszczędny), będzie wariantem nie tylko tańszym w eksploatacji od rozwiązania z gazem ziemnym, ale – przy pewnych zabiegach – wymagać będzie niższych nakładów inwestycyjnych. Nawet wówczas, kiedy gaz ziemny jest dostępny w tzw. ulicy. W naszej praktyce już kilka razy zdarzyło nam się instalować pompy ciepła w domach, które mają dostęp do gazu ziemnego. Argumenty, które na ogół decydowały o rezygnacji z gazu na rzecz tzw. powietrznej pompy ciepła to:

  • ograniczony czas życia kotła gazowego, który po 8-12 latach użytkowania wymaga wymiany na nowy,
  • niepewność co do stabilności jakości energetycznej dostarczanego przez gazociąg paliwa,
  • niższe koszty eksploatacji pompy ciepła,
  • przewaga ekonomiczna i użytkowa elektrycznej płyty indukcyjnej nad kuchenką gazową.

Komentarza wymaga tu zwłaszcza ostatni z wyżej wymienionych punktów, ponieważ w domu z instalacją gazową posiłki przygotwywane są na kuchni gazowej, zaś w budynku z pompą ciepła gaz ziemny nie jest potrzebny i najczęściej potrawy podgrzewane są z wykorzystaniem indukcji elektrycznej. Klienci zauważają, że koszty użytkowania elektrycznej kuchennej płyty indukcyjnej nie są wyższe od kosztów przygotowania posiłków na kuchni gazowej. Ta pierwsza prawie całą zużytą energię elektryczną zamienia na energię cieplną, która podnosi temperaturę garnka w przeciwieństwie do kuchenki gazowej, która przede wszystkim ogrzewa powietrze wokół naczynia i tylko pewną część energii ze spalania gazu przekazuje garnkowi. Ubocznym, ale bardzo dokuczliwym skutkiem korzystania z gazu ziemnego w kuchni jest silne obrastanie okapu i mebli warstwą tłuszczu wydzielającego się przy spalania gazu ziemnego. Nie trudno też zauważyć, że utrzymanie w czystości gładkiej płyty indukcyjnej jest dużo prostsze niż płyty gazowej z zagłębieniami wokół palników.