Trzy zasadnicze dziedziny, w których objawia się dobrodziejstwo posiadania wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła to:

  • zdrowie,
  • ekonomia,
  • komfort.

Zdrowie

Wprawdzie nie zawsze większość ma rację, ale trudno zaprzeczyć, że większość jest zdania, że zdrowie jest bezcenne. Dlatego warto wiedzieć, że rekuperator zainstalowany w domu ma istotny wpływ na zdrowie jego mieszkańców, ponieważ zapewnia:

  • eliminację grzybów, roztoczy i wirusów – warunki życia w domu z rekuperatorem są skrajnie niesprzyjające rozwojowi tych organizmów,
  • usuwanie nadmiaru wilgoci, zapachów i zanieczyszczeń z wnętrza domu,
  • niezbędną do oddychania ilość tlenu w powietrzu i usuwa nieobojętny dla naszego organizmu dwutlenek węgla (CO2), którego nadmiar powoduje uczucie zmęczenia, senności i kłopoty z koncentracją.

Ekonomia

Pozytywne skutki ekonomiczne decyzji o wyposażeniu domu w rekuperator są dość oczywiste. Dzięki niemu zużywamy tylko minimalną ilość energii na ogrzanie zimnego powietrza dostarczanego do wnętrza w procesie wentylacji. Jeśli przyjmiemy, że dla zapewnienia komfortu czworgu mieszkańcom domu skutecznie działająca wentylacja grawitacyjna wymieniłaby w ciągu godziny ok. 120 m3 powietrza, wtedy roczna ilość energii potrzebnej do ogrzania tego powitrza to ok. 4.500 kWh, co kosztowałoby mniej więcej 2.400 zł rocznie przy cenie za 1 m3 gazu ziemnego na poziomie 4 zł. Oczywiście w praktyce rzadko wentylacja grawitacyjna działa z należytą wydajnością. Zwłaszcza w budowanych dzisiaj domach szczelnych wymaga to trudnego w realizacji stałego uchylania okien. Unikanie koniecznego do wentylacji otiwerania okien powoduje wprawdzie oszczędności w kosztach ogrzewania, ale prowadzi do uszczerbku na zdrowiu mieszkańców i zdrowiu domu. Zainstalowanie rekuperatora pozwala zatem cieszyć się zdrowym domem przy niskich kosztach ogrzewania.


Komfort

Wyższy komfort użytkowania domu z rekuperatorem wynika głównie z faktu, że nie jest konieczne otwieranie okien dla zapewnienia dostępu świeżego powietrza. W związku z tym uzyskujemy:

  • lepszy sen – rekuperator dba o to, żeby ilość dwutlenku węgla nie przekraczała dopuszczalnego poziomu oraz
  • brak zjawiska zimnej podłogi, które jest skutkiem działania wentylacji grawitacyjnej – świeże, ale przy tym zimne powietrze jako cięższe osiada w dolnych partiach pomieszczeń, wychładzając posadzkę,
  • latem – radykalne ograniczenie dostępu owadów (komary, muchy...) do wnętrza domu.


Posiadanie w domu rekuperatora powoli, ale nieuchronnie staje się standardem. Bardzo bym chciał, żeby było to powodowane rosnącą świadomością właścicieli budynków, a nie tylko prawnym przymusem instalowania wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.Sylwester Jurkowski